iBogen MAT B1 Stx er udarbejdet til faget Matematik B-niveau på stx på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Det får du adgang til

  • CAS-værktøj
  • Materiale svarende til 388 sider
  • 50 videoer
  • 270 billeder
  • 160 opgaver
  • 95 interaktive opgaver

Forfattere

  • Jens Carstensen
  • Jesper Frandsen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Lisbeth Neigaard.

Rettighedsforhold:

ISBN: 978-87-616-3617-1

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2012

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761636171. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018