Du skal logge ind for at skrive en note

De tal man får på cas, er ofte afrundet til et vist antal decimaler (som kan indstilles på forhånd). Der findes forskellige måder at angive tal på, som vi kort omtaler her.

Du skal logge ind for at skrive en note

Betydende cifre

For decimalbrøker taler man om antallet af betydende cifre. Således har

3,45678968 betydende cifre
0,000982 betydende cifre
34156,01069 betydende cifre
-3,00045 betydende cifre
132,0006 betydende cifre .

Antallet af betydende cifre i et tal er antallet af cifre efter at eventuelt indledende nuller er sprunget over. For regning med tilnærmede talværdier gælder følgende regel:

Når man regner med tilnærmede værdier, bør resultatet opgives med samme antal betydende cifre, som er indeholdt i dét af de opgivne tal, der har det mindste antal betydende cifre, dvs. 3,4798· 0,83 = 2,89.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksponentiel notation

Man har af og til brug for at regne med tal tæt ved nul og med meget store tal. Produktet af alle de hele tal fra 1 til og med 15 betegnes 15!:

15! = 1\cdot2\cdot 3\cdot 4\cdot 5 \ldots 13\cdot 14\cdot 15\; .

Dette læses 15 udråbsegn eller 15 fakultet.

Ved hjælp af cas får man

1,307674368\cdot 10^{12} = 1 307 674 368 000\; ,

En lignende skrivemåde benyttes ved angivelse af tal, der ligger tæt ved 0. Således er

0,0007412 = 7,412\cdot10^{-4}\text{ og }0,000000015 = 1,5\cdot 10^{-8}\; .

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksakte værdier

At angive et tal som en eksakt værdi betyder at angive det som en rodstørrelse, brøk eller på anden måde, så man i princippet kan udregne det med så mange decimaler, som man ønsker. Decimalbrøker er altså netop ikke eksakte tal. Eksakte tal er fx

\frac{21}{473}\quad ,\quad \frac{\sqrt[3]{17}}{9}\quad ,\quad \sqrt[7]{37+4\pi}

mens deres repræsentationer som decimalbrøker

0,044397463\quad ,\quad 0,2856979545\quad ,\quad 1,746504016

er tilnærmede værdier.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761636171. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018